Czy można uzyskać pozwolenie wodnoprawne w niedzielę nie handlową?

o śladu węglowego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz efektywne zarządzanie energią i zasobami.

Czy można uzyskać pozwolenie wodnoprawne w niedzielę nie handlową? pozwolenie wodnoprawne

Agenda 2030 ONZ z jej celami

Agenda 2030 ONZ, z jej celami zrównoważonego rozwoju, stanowi ważną ramę dla ochrony środowiska w biznesie. Firmy powinny dążyć do zmniejszenia swojego śladu węglowego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz efektywne zarządzanie energią i zasobami.


© 2019 http://fre.com.pl/